Tietosuojalausunto

Kawasaki Motors Europe N.V.:n pyrkimyksenä on, että sivustolla käyvä voi mahdollisimman kattavasti hallita henkilötietojaan. Sivuilla voi yleisesti ottaen käydä kertomatta henkilöllisyyttä tai mitään henkilötietoja. Joissakin tapauksissa voimme kuitenkin tarvita kävijän henkilötietoja, kuten nimen ja sähköpostiosoitteen. Mikäli aiomme tallentaa henkilötietojasi Internetissä, ilmoitamme asiasta etukäteen. Mikäli haluat luovuttaa meille tarvitsemiamme henkilötietoja Internetin kautta, jotta voisimme esimerkiksi pitää yhteyttä tai antaa tilauksen, ilmoitamme tiedon käyttötarkoituksesta. Ellet halua, että käytämme keräämiämme henkilötietoja tuleviin yhteydenottoihin, voit estää sen ilmoittamalla meille asiasta. Pidämme kirjaa verkko-osoitteista, joista sivustollemme tullaan.

Analysoimme tiedon trendien ja tilastojen muodostamiseksi, jonka jälkeen hävitämme tiedon.

Kawasaki Motors Europe N.V.:n sivustoilla on linkkejä muille sivustoille. Kawasaki Motors Europe N.V. ei ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojalausunnoista tai sisällöstä.

Kunnioitamme jokaisen sivustolla vierailevan yksityisyyttä. Lue tämä tietosuojalausunto huolellisesti, jotta ymmärrät, kuinka keräämme antamiasi henkilötietoja ja kuinka käytämme niitä. Henkilötietojen luovuttaminen tulkitaan siten, että olet antanut luvan tässä tietosuojalausunnossa mainittuihin seikkoihin.

Mitä tämä tietosuojalausunto kattaa?

Tämä tietosuojalausunto kattaa oikeutemme käyttää tällä sivustolla tai siihen liittyen kerättyä henkilötietoa.

Kuka on vastuussa tällä sivustolla kerätystä henkilötiedosta?

Kawasaki Motors Europe N.V. hallinnoi tällä sivustolla kerättyjä henkilötietoja.
Keräämme ja käytämme henkilötietoa (kuten nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita), jotta voimme tehdä seuraavaa:
* vastata meille lähettämiisi kyselyihin tai pyyntöihin
* käsitellä meille lähettämäsi tilaukset ja hakemukset
* hoitaa kanssamme tekemiisi sopimuksiin liittyvät velvoitteemme
* ennakoida ja ratkaista sinulle toimittamiimme tavaroihin tai palveluihin liittyvät ongelmat
* kehittää tarpeisiisi sopivia tuotteita tai palveluita.

Sivustomme kautta tarjottaviin palveluihin sisältyy se, että antamasi tiedot voidaan siirtää Euroopan talousalueeseen (ETA) kuulumattomiin maihin. Niin voi tapahtua esimerkiksi, jos jokin palvelimemme siirretään ETA:n ulkopuoliseen maahan tai jos jokin palveluntarjoajamme sijaitsee ETA:n ulkopuolella. Näissä maissa ei välttämättä ole samanlaista tietosuojalainsäädäntöä kuin ETA-maissa.

Jos siirrämme tietosi ETA-alueen ulkopuolelle tuolla tavoin, ryhdymme toimiin tietosuojasi jatkumisen turvaamiseksi. Jos käytät palveluitamme ollessasi ETA:n ulkopuolella, tietosi voidaan siirtää ETA:n ulkopuolelle, jotta voit käyttää palveluita.

Tässä tietosuojalausunnossa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta emme luovuta henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja ilman henkilön nimenomaista lupaa, ellei meillä ole siihen laillista oikeutta tai velvollisuutta (sellainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa tietojen luovuttaminen on lakiprosessin vuoksi tai petoksen tai muun rikoksen estämiseksi välttämätöntä) tai jos näkemyksemme mukaan kyseisten tietojen luovuttaminen on meidän ja esimerkiksi käyttäjien tai asiakkaidemme oikeuksien, omaisuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden turvaamisen kannalta välttämätöntä.

Lisätietojen antaminen ja tietojen jakaminen

Aika ajoin meillä on tarve käyttää sivustolla käyneiden henkilötietoja muihin kuin edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin, mistä on näkemyksemme mukaan kävijöille hyötyä. Kyseiset tarkoitukset on lueteltu alla. Emme kuitenkaan käytä tietoja noihin tarkoituksiin, mikäli ilmoitat asiasta meille, kun olet luovuttamassa tietojasi. Voit myös milloin tahansa ilmoittaa, ettet enää halua tietojasi käytettävän johonkin alla mainittuun tai kaikkiin alla mainittuihin tarkoituksiin, jolloin lopetamme tietojesi käyttämisen kyseiseen tarkoitukseen tai kyseisiin tarkoituksiin heti, kun se on kohtuudella mahdollista. Sellaisessa tapauksessa jatkamme kuitenkin tietojesi käyttämistä niihin tarkoituksiin, jotka on mainittu yllä olevassa kappaleessa, niin kauan kuin se on perusteltua.

Aika ajoin haluamme käyttää luovuttamiasi tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
markkinatutkimus ja myyntidatan seuranta
tuotteista ja palveluista tiedottaminen tietojaan luovuttaneille esimerkiksi puhelimitse
tietojen antaminen Kawasaki Motors Europe N.V.:n mahdollisesti ETA:n ulkopuolella sijaitseville sivutoimistoille ja tytäryhtiöille, jotta ne voivat lähettää tietojaan luovuttaneille heitä mahdollisesti kiinnostavaa tietoa.
Aika ajoin haluamme antaa nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi tai muita meille luovuttamiasi henkilötietoja valikoiduille kolmansille osapuolille, jotka voivat sijaita ETA:n ulkopuolella. Nämä kolmannet osapuolet voivat käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
markkinatutkimus ja myyntidatan seuranta
tietojen lähettäminen tuotteista ja palveluista
tietojen antaminen sivutoimistoille ja tytäryhtiöille, jotta ne voivat lähettää tietojaan luovuttaneille heitä mahdollisesti kiinnostavaa tietoa.

Muun kuin henkilötiedon kerääminen

Saatamme automaattisesti kerätä kävijöistä muuta tietoa kuin henkilötietoa, kuten käytössä olevaa selainta koskevan tiedon tai tiedon sivustosta, jolta kävijä sivustollemme tulee. Saatamme myös koota yhteen kävijän sivustolle antamia tietoja, kuten esimerkiksi iän ja asuinpaikan. Kävijän tunnistaminen näiden tietojen perusteella ei ole mahdollista, ja tietoja käytetään vain tämän sivuston palveluiden kehittämiseksi. Saatamme aika ajoin antaa kolmansille osapuolille näitä tietoja tähän sivustoon liittyviin käyttötarkoituksiin.

Evästeiden käyttö

Saatamme tallentaa tiettyjä, yleisesti evästeiksi kutsuttuja tietoja kävijän tietokoneelle, kun hän on käymässä sivustollamme. Pystymme lukemaan nämä evästeet informatiivisessa tarkoituksessa, kun kävijä tulee sivustollemme takaisin. Kävijän hyväksymien evästeiden kautta keräämämme tieto on tietokonekohtaista ja pitää sisällään IP-osoitteen, vierailuajan, selatut sivuston osat ja sen, onnistuiko pyydettyjen sivujen lataaminen. Tämä tieto on anonyymiä; se koskee tietokonetta, ei henkilöä.
Käytämme evästetietoa sivustomme käyttöä koskevan tietoutemme lisäämiseen ja mahdollistaaksemme sen, että voimme varmistaa sivustomme toimivan parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä kautta voimme parantaa web-tarjontaamme ja mahdollistaa kävijöille nautittavan ja ainutlaatuisen käyttökokemuksen.

Keskusteluhuoneet, ilmoitustaulut ja uutisryhmät

Mikäli tälle sivustolle lisätään joskus keskusteluhuoneita, ilmoitustauluja, uutisryhmiä tai muita vastaavia palveluita, saatamme kerätä talteen käyttäjien antamia tietoja. Käytämme kyseisiä tietoja tämän tietosuojalausunnon mukaisesti. Jos tämän sivuston keskusteluhuoneessa, ilmoitustaululla, uutisryhmässä tai muussa vastaavassa palvelussa julkaistaan henkilötietoja, ne voivat tulla muiden osapuolten saataville. Kyseisten henkilötietojen käyttö noiden osapuolten toimesta ei ole meidän vastuullamme. Henkilötietojen julkaisemisen suhteen on oltava varovainen.

Muille sivustoille annettujen henkilötietojen käyttö

Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojalausunnoista ja -käytännöistä näissäkään tapauksissa:
kolmannen osapuolen sivustolle mentiin sivustollamme olevan linkin kautta tai
tulit sivustollemme kolmannen osapuolen sivustolta.
On suositeltavaa tarkistaa jokaisen käyttämäsi sivuston lausunnot ja ottaa tarvittaessa yhteys sivuston omistajaan tai ylläpitäjään.

Muiden henkilöiden henkilötiedot

Aika ajoin tällä sivustolla voidaan kysyä esimerkiksi sukulaistesi tai tuttaviesi henkilötietoja, jotta voimme lähettää heille tietoja tuotteistamme ja palveluistamme. Ennen tietojen antamista on syytä varmistaa, että he ovat antaneet suostumuksensa tällaiseen tietojen luovuttamiseen. Emme käytä tietoja tämän tietosuojalausunnon vastaisesti.

Tehdäänkö tietosuojalausuntoon muutoksia?
Saatamme aika ajoin tehdä tähän tietosuojalausuntoon muutoksia. Jos teemme merkittäviä muutoksia tai jos henkilötietojen käyttötapoihin tulee merkittäviä muutoksia, ilmoitamme muutoksista tällä sivulla. Tietosuojalausunto tulee lukea säännöllisesti.