Kawasakin tarina


SHOZO KAWASAKI.

1930

Kaiken aloitti eräällä telakalla vuonna 1878 tämä mies, Shozo Kawasaki.

Nykyään KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES on suuri globaali yritys, joka toimii useilla aloilla, mutta keskittyy uusimman teknologian kehittämiseen.

Moottoripyörien täysimittaisen valmistuksen Kawasaki aloitti jo yli viisikymmentä vuotta sitten. Ensimmäinen moottoripyörän moottorimme suunniteltiin lentokoneiden moottoreiden valmistuksessa kertyneen teknisen tietotaidon pohjalta.
Saavutimme vahvan jalansijan moottoripyöräteollisuudessa ponnistelemalla jatkuvasti uusien teknisten ratkaisujen kehittämiseksi. Vuosien varrella olemme lanseeranneet lukuisia uusia malleja, jotka ovat muokanneet markkinoita ja samalla luoneet nopeudellaan ja tehokkuudellaan klassikoiksi muodostuneita pyöriä. Valmistimme kymmenennen miljoonannen pyörämme vuonna 1996. Saavutus omistettiin Kawasakin kyvylle vastata suuren ajajakunnan vaihteleviin tarpeisiin. Kawasaki jatkaa menestyskulkuaan ja tulevaisuuden haasteet synnyttävät varmasti vielä uusia legendoja.

Kawasaki näkyy monessa!

  • Ilmailu
  • Laivanrakennus
  • Junateollisuus
  • Voimalaitokset
  • Ympäristö ja kierrätys
  • Teollisuuslaitteet
  • Infrastruktuuri
  • Vapaa-aika ja sähkölaitteet

Kawasaki Heavy Industries


Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) on sitoutunut rakentamaan kulkuneuvoja 2000-luvun tarpeisiin käyttäen hyväkseen yli 100 vuoden aikana kertynyttä teknistä tietotaitoaan. Laivanrakennusosasto on maailman huipputasoa, valmistaen aina vain suurempia, nopeampia ja entistä automatisoidumpia laivoja. Se pyrkii jatkuvasti löytämään keinoja laivanrakennuksen ja navigoinnin tehokkuuden parantamiseksi ja energian säästämiseksi. Näiden pyrkimysten merkeissä on suunniteltu nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivia säiliöaluksia, pikaveneitä ja muuta uutta meriteknologiaa.
Lentokoneiden suunnittelusta tuttuja periaatteita käyttäen on voitu rakentaa Jetfoil-kantosiipialus, joka kiitää vedenpinnan yläpuolella hämmästyttävällä 45 solmun nopeudella. Kawasaki johti Japanin laivanrakentajien liittoa, joka muodostettiin Techno-Superliner-aluksen valmistamista varten. Tämän jännittävän uuden aluksen on tarkoitus kantaa noin 1 000 tonnin hyötykuorma ja kulkea 50 solmun nopeudella.
Kawasaki valmistaa liikkuvaa kalustoa maailmankuululle Shinkansenin luotijunaverkolle ja muillekin junaverkoille. Suunnitteilla on seuraavan sukupolven Shinkansen-juna, jonka huippunopeus on 386 km/h. Kawasakin osaaminen ei suinkaan rajoitu vain liikkuvan kaluston suunnitteluun ja valmistukseen. Järjestelmäintegraattorina Kawasaki suunnittelee kokonaisia junaverkostoja junien toiminnan ohjaamisesta liikkuvan kaluston tarkastuksiin ja korjauksiin.

/

Ilmailualalla Kawasaki on monessa mukana sekä lentokoneiden runkojen että moottoreiden valmistajana. Tällä hetkellä tuotannossa on Kawasakin suunnittelema MBB K117 -helikopteri ja osia uusimmasta Boeing 777 -matkustajakoneesta. Kawasaki on mukana myös yliäänilentokoneen valmisteluprojektissa. Koneella on tarkoitus lentää 18 600 - 27 900 metrin korkeudessa 2,5 machin nopeudella. Sen matkustajamääräksi tulee 200 - 300 henkilöä. Kawasakin tekniikkaa on käytössä myös maan ilmakehän ulkopuolella. Pyrkimyksenä on tukea avaruuden ja sen resurssien käyttöä.

Kawasaki kehittää ja laajentaa osaamistaan ilma-aluksien moottoreiden valmistajana tekemällä helikopterin moottoreita puolustusministeriölle ja osallistumalla kansainväliseen matkustajakoneissa käytettävien ohivirtausmoottoreiden (esim. V2500, RB211/Trent, PW4000 ja CF34) ja lisätehonlähteiden (APU) kehittelytyöhön.
Kawasaki hioo taitojaan myös osallistumalla pienen ympäristöystävällisen lentokonemoottorin tutkimus- ja kehittelyprojektiin.


Kawasaki osallistui avaruusteknologian kehittelyyn ensi kertaa aloittaessaan yhteistyön silloisen NASDA:n kanssa (nykyisin Japan Aerospace Exploration Agency). Tällöin valmisteltiin N-raketin laukaisualustaa, akustiikan testaustiloja sekä geodeettista satelliittia.

Kawasaki on 1990-luvulta lähtien vastannut H-‡U -raketin laukaisualustan, kuorman profiloinnin ja kuorman kiinnityksen kehittelystä ja valmistuksesta. Kawasaki tekee edelleen työtä H-‡UA -raketin parissa.

Kawasakilla on myös kokemusta projekteista, joissa kehitellään uudelleenkäytettäviä laukaisulaitteita avaruusaluksille, joilla tulevaisuuden avaruuskuljetukset tehdään. Kawasakilla on ollut tärkeä rooli myös avaruusrobotiikkaprojekteissa, kuten kansainvälisen HOPE-X-avaruusaseman japanilaisessa koemoduulissa ja ETS-satelliitin telakoitumismekanismissa (Engineering Test Satellite V‡U). Tällä hetkellä Kawasaki on mukana stratosfäärialuksen ja miehitetyn avaruusteknologian kehittelyssä. Tähän kuuluu myös astronauttien koulutus.
Kawasakin rakennuskoneiden avulla rakennetaan kokonaisia uusia kaupunkeja siltoineen ja korkeine rakennuksineen. Ranskan ja Englannin yhdistävän Eurotunnelin rakentamisessa käytettiin kahta Kawasakin valmistamaa tunneliporaa. Kawasaki valmisti myös maailman suurimmat halkaisijaltaan yli 14 metrin kokoiset tunneliporat, joita käytettiin Tokionlahden moottoritien rakentamisessa.
Myös sillanrakennus kuuluu Kawasakin vahvuuksiin. Yhtiö sai hiljattain valmiiksi Akashi Kaikyo -sillan päätornin. Sillasta tulee maailman pisin riippusilta.

Lisäksi Kawasaki tekee kaikkensa toimiakseen planeetan hyväksi ja ympäristön kannalta oikein. Kawasaki pyrkii kaikin voimin kehittämän ympäristöystävällisiä tehtaita, maapalloa suojaavaa teknologiaa, resurssien ja energian vakaan saannin turvaavia uusia energianlähteitä sekä energiaa säästäviä ja kierrätykseen perustuvia teknologioita.
Esimerkiksi yhdistelmävoimalaitoksissa käytetään vähäsaasteista maakaasua energiaa tuottavien turbiinien pyörittämiseen, ja tästä vapautuvaa lämpöä käytetään vielä tuottamaan lisää sähköä. Kawasakin resurssinkierrätysjärjestelmä käyttää kaupungin jätteenpolttouunien tuottamaa lämpöä jäähdytyslaitteiden ja vedenlämmittimien käyttämiseen. Se myös kerää eri tyyppisistä jätteistä uudelleenkäytettäviä materiaaleja.
Myös muut teknologiset ratkaisut kuten vedenkäsittely ja savukaasujen rikinpoistolaitokset ovat osoittautuneet erittäin tehokkaaksi tavaksi suojella ympäristöä ja säästää energiaa. Kawasaki seuraa jatkuvasti uusien teknologioiden kehitystä ja on aina valmiina siirtymään tulevaisuuden fuusioenergia-aikakauteen.
Kawasaki on teknologiayritys, jonka toiminta kattaa kaiken laaja-alaisista kansainvälisistä projekteista aina arkisiin käyttöesineisiin ja vapaa-ajan laitteisiin. Kawasaki kiinnittää toimintansa kaikissa vaiheissa aina erityistä huomiota ihmiskuntaan ja ympäristöön. Viimeisten sadan vuoden tuotekehittelyn ansiosta Kawasaki on laskenut vankan perustan toiminnalleen johtavassa asemassa olevana teknologiayrityksenä. Nyt yhtiö on valmis ottamaan uuden vuosisadan vastaan ja haluaa myös tulevaisuudessa olla tärkeässä osassa ihmiskunnan kehitystä ja seuraavan sadan vuoden innovaatioita.